List

İletişim ve Medya Çalışmaları Okuma Listesi

Üniversitelerin iletişim ve medya çalışmaları alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmayı düşünenler için okuma listesi.

Bu liste, bir çok üniversitenin akademik yeterlilik için yapmış olduğu sınava katılacaklar için önerilen kitaplardan oluşmaktadır. Referans listesi APA (American Psychological Association) stiliyle hazırlanmıştır. Listenin güncelliği yeni okuma listeleriyle sağlanacaktır.

Adorno, T., & Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyaliktiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Alemdar, K., & Erdoğan, İ. (2002). Öteki Kuram. Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.

Althusser, L. (1994). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İletişim Yayınları.

Anderson, B. (2004). Hayali Cemaatler. İstanbul: Metis Yayınları.

Asa, B., & Peter, B. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi. İstabul: İzdüşün Yayınları.

Barbier, F., & Lavenir, C. B. (2001). (Diderot’dan İnternete) Medya Tarihi. İstanbul: Okyanus Yayınları.

Bauman, Z. (1999). Küreselleşme. Toplumsal sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bek, M., & Binark, M. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Kalkedon.

Bourse, M., & Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çankaya, Ö. (2003). TRT; Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi. İstanbul: YKY.

Castells, M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Castells, M. (2013). İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Direk, Z. (Dü.). (2007). Cinsiyetli Olmak. Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar. İstanbul: YKY.

Foucault, M. (1987). Söylemin Düzeni. Hil Yayınları.

İnceoğlu, Y. (2012). Nefret Söylemi Nefret Suçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

İnceoğlu, Y., & Akgün Çomak, N. (Dü). (2009). Metin Çözümlemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kellner, D. (2010). Medya Gösterisi. Açılım Kitap.

Küçük, M. (2006). Medya, İktidar, İdeoloji. İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.

Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Tutal, N. (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Tutal, N. (2013). Televizyon ve İçimizdeki Şiddet. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Webster, F. (2006). Theories of Information Society. New York: Routledge.

Williams, R. (2003). Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Ankara: Dost Kitabevi.

İlişkili Yazılar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.