Can Bekcan
Bekcan, C. (2017). Ethical Issues in Political News Coverage: A Case Study of 2015 General Elections in Turkey. Famagusta. EMU Press.
Publication year: 2017

Gazetecilik etiği önemli bir konudur ve bu çalışma Türkiye’deki 2015 Genel Seçimleri sırasında yapılmış etik ihlallere odaklanmıştır. Bu çalışma, en yüksek tirajlı beş gazete olan; Zaman, Hürriyet, Posta, Sözcü ve Sabah’ın, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te gerçekleşen Genel Seçimler’deki gazetecilik etiği ihlallerini araştırmıştır.

Çalışmada, içerik analizi kullanılmış ve fiziksel ölçüm hesaba katılmamıştır. Sadece ön sayfalardaki, politikayla ilgili haberler analiz edilmiş, analiz için kodlama tablosu hazırlanmış ve Cohen’in formülüne göre .97 ile kodlama tablosunun uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.

Çalışma, iki soruya cevap bulmak için yapılmıştır. Gazetecilik etiğine göre, ön sayfada yayınlanan haberlerde; (1) iki seçim süresince etik dışı haberler yayınlanmış mıdır? (2) iki seçim arasında ne gibi bir değişiklik vardır?

Araştırmanın sonucuna göre, bütün gazeteler seçimler süresince etik ihlaller yapmıştır. Asıl belirgin olan olgu da gazetelerin etik dışı haberler yapmaları yayın politikalarıyla olduğuydu. Özellikle, etik ihlallerin çoğu seçimlerden önce yapılıyor ve seçim sonucuna  göre  gazetelerin tutum belirlediği göze çarpıyor.

Anahtar Kelimeler: gazetecilik etiği, genel seçimler, Turkey, içerik analizi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.