List

SETA’nın hazırlamış olduğu raporun akademik olmadığını gösteren incelemeleri ve yorumları ekteki dosyada bulabilirsiniz.

Akademik çalışmaların olmazsa olmazı; yapılan araştırmanın tarafsız bir şekilde başlamasıdır. İncelemiş olduğum #SETARaporu’nun giriş bölümünde bu durumdan uzak olunduğunu görülmektedir. Akademik bir çalışmada yanlı yaklaşımlar çıkacak sonuçları da yönlendirmek (manipüle etmek) için kullanılırlar. Böyle çalışmaların gerçekliğine her zaman şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Bir diğer husus ise; yapıldığı iddia edilen araştırmanın herhangi bir metod kullanmadığıdır. Akademik çalışmalarda sonucun doğru çıkabilmesi için en çok dikkat edilmesi gereken nokta metod kısmıdır ki bu kısım #SETARaporu’nda hiç bir şekilde belirtilmemiştir. Metod belirtilmeyen her türlü yazı akademik çalışma olmamak üzere atfedilir. Böyle bir durumda okuyacağınız akademik çalışmaların giriş bölümlerinde metod kullanılmadığını gördüğünüzde yazarların bireysel yaklaşımlarının önemli olduğunu ve kişisel düşüncelerini aktardıklarını da unutmamak gerekir. Akademik çalışmalar temellere dayandırılması gerektiği için her yazının ardından kaynak belirtmek şarttır. Kaynak verilmemiş veya yanlış (bilerek veya bilmeyerek) verilmişse o çalışmanın akademik olmadığını anlamak kolaylaşır.

Bu raporda verilen kaynakların çoğu kaynak verme kurallarına uymadığı gibi bir çok ifade de kaynaksız verilmiştir. #SETARaporu’nu okuyacak olursanız içeriğin akademik olarak hazırlanmadığını yazarların veya kurumun ideolojik düşüncesi çerçevesinde hazırlandığını bilerek hareket etmeniz gerekmektedir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.