List

İletişim bilimleri üzerine çalışmalar yapmak isteyenlerin okuması gereken kitap listesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanmış. Bu kitaplara ek olarak okunması gereken bir çok kitap da mevcuttur. Elimden geldiğince sizinle paylaşmaya devam edeceğim.

 1. Brigs, Asa & Burge, Peter (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: İzdüşün Yayınları.
 2. Kellner, Douglas (2010). Medya Gösterisi. Açılım Kitap.
 3. Barbier, Frédérix & Lavenir, Caherine Bertho (2001). (Diderot’dan İnternete) Medya Tarihi. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 4. Bek, Mine Gencel & Binark, Mutlu (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Kalkedon.
 5. Cankaya, Özden (2003). TRT; Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi. İstanbul: YKY.
 6. Williams, Raymond (2003). Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Ankara: Dost Kitabevi.
 7. Althusser, Louis (1994). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 8. Anderson, Benedict (2004). Hayali Cemaatler. İstanbul: Metis Yayınları.
 9. Bauman, Zygmunt (1999). Küreselleşme. Toplumsal sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 10. İnceoğlu, Yasemin & Çomak, Nebahat Akgün (Der.) (2009). Metin Çözümlemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 11. İnceoğlu, Yasemin (2012). Nefret Söylemi Nefret Suçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 12. Direk, Zeynep (Der.) (2007). Cinsiyetli Olmak. Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar. İstanbul: YKY.
 13. Alemdar, Korkmaz & Erdoğan, İrfan (2002). Öteki Kuram. Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 14. Castells, Manuel (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 15. Castells, Manuel (2013). İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 16. Tutal, Nilgün (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 17. Tutal, Nilgün (2013). Televizyon ve İçimizdeki Şiddet. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 18. Foucault, Michel (1987). Söylemin Düzeni. Hil Yayınları.
 19. Webster, Frank (2006). Theories of Information Society. New York: Routledge.
 20. Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 21. Küçük, Mehmet (2006). Medya, İktidar, İdeoloji. İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.
 22. Bourse, Michel & Yücel, Halime (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 23. Oskay, Ünsal (2006). yy’dan Günümüze Kitle İletişminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları.
 24. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İlişkili Yazılar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Posts

1 2
November 26th, 2023

Can’ın Seyir Defteri

February 1st, 2022

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü İçeriği Dönüşen medya sektöründe yeni olan her türlü bilginin öğretildiği bölümlerdir. Genellikle, sosyal medya yöneticiliğinin [...]
January 2nd, 2022

Kuzey Kıbrıs Basınındaki Sahiplik Yapısının Sorunsal Durumu

Kıbrıs Basınındaki Sahiplik Yapısının Sorunsal Durumu Şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde medyanın sahiplik yapısının toplum tarafından ulaşılabilir olmasının önemli olmasının yanında [...]
November 7th, 2021

Enerji Tasarruflu Işıklandırmalar

Enerji Tasarruflu Işıklandırmalar Teknolojik gelişmeler sonucunda daha az enerji tüketen ve daha etkili aydınlamaya sahip ışıklandırmaları kullanın. Evlerde kullanılan elektriğin [...]
October 24th, 2021

SaveThePlanet – Tekrar Düşün

Tekrar Düşün Kullanmakta olduğumuz plastiklere gerçekten ihtiyacımız var mı, yoksa bu tamamen uydurulmuş bir ihtiyaç mı? Üretilmiş plastiklerin geridönüşümü çok [...]
September 16th, 2020

İletişim ve Medya Çalışmaları Okuma Listesi

İletişim ve Medya Çalışmaları Okuma Listesi Üniversitelerin iletişim ve medya çalışmaları alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmayı düşünenler için okuma [...]
February 9th, 2020

Profesyonel Vlog Oluşturma

Bu yazıda "Vlog nedir?" sorusunun cevabını bulacaksınız. Temel kavramları hiçe saymadan çekeceğiniz her videonuzun izlenme değerleri yüksek olacaktır. Bunun için de [...]
February 8th, 2020

Video Kurgusu (Montaj) – Başlangıç

Videolarınızı motajlamaya başlamadan önce çalışma dosyalarınızı aynı klasörün içine koyduğunuzdan emin olmalısınız. Aksi halde, yanlışlıkla sildiğiniz bir dosya yüzünden projeniz sıkıntıya [...]
January 30th, 2017

Okuma Listesi – GSU

İletişim bilimleri üzerine çalışmalar yapmak isteyenlerin okuması gereken kitap listesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanmış. Bu kitaplara ek olarak okunması [...]
January 20th, 2017

Kurgu Programları

Video kurgularken kullanılabilecek yazılımların listesini aşağıda paylaşıyorum. Sizin de bildiğiniz ve videolarınızı montajlarken kullandığınız programlar varsa aşağıdaki yorum kısmından bizimle [...]