List

Kıbrıs Basınındaki Sahiplik Yapısının Sorunsal Durumu

Şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde medyanın sahiplik yapısının toplum tarafından ulaşılabilir olmasının önemli olmasının yanında gündem belirlemesinde rol oynadığı da bilinmektedir. Farklı sektörlerde yer alan medya gruplarının hükümetlerle olan ekonomik ilişkileri gündemi etkisi altına alabilmektedir. Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), medya sahiplik yapısının ekonomik bağlantılarının ortaya çıkartılmasına yöneliktir. Burada, KKTC’de süregelen gündem belirleme pratikleri aracılığı ile farkındalık yaratmak hedeflenmektedir. Araştırmada KKTC medya organlarının sahiplik haritasını veri olarak kazandırmak doğrultusunda Kasım 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında, internet siteleri, gazeteler ve resmi kurumlar üzerinden bilgiye ulaşılmak istenmiştir. Araştırma süreci içerisinde, söz konusu verilerin doğruluğu ve güvenilirliğinin tartışılır olduğu ortaya çıkmış olup, durum saptaması görselleştirilmesi üzerine gidilmiştir. Buradan hareketle de KKTC’de faaliyet gösteren medya organlarının sahiplik yapısının haritalandırılması yönünde doğru ve güncel verilerin sağlanması gereğine bizatihi ulaşılmıştır. Bu anlamda çalışma medya sahiplik yapısı bilgilerinin doğru ve paylaşılabilir olması hususundaki ön hazırlığı içermektedir. Veri kazımacılığı yöntemiyle tamamlanması ve eksiklerin giderilmesine odaklanacak olan bu çalışma örgütlenme dinamikleri ve eylem planını kapsayan yol haritası önerisi niteliği ve biçiminde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: KKTC, medya sahiplik yapısı, veri kazımacılığı

Kıbrıs Medyası Sahiplik Yapısı

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.