Dersler

Ofis Saatleri

Discord kanalına girerek sorularınızı yöneltebilirsiniz. Müsait olduğumda geridönüş yaparım.

İpuçları

  • Video kurgulamak için iyi bir program arıyorsanız lütfen bağlantıya tıklayın.

Temel Fotoğrafçılık

Temel Fotoğrafçılık kursu, öğrencilere fotoğrafçılığın ilkeleri ve uygulamalarına kapsamlı bir giriş sunar. Pratik alıştırmalar, yaratıcı projeler ve teorik tartışmaların birleşimi yoluyla öğrenciler fotoğrafçılıkta temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Bu kurs özellikle fotoğrafçılık konusunda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan yeni başlayanlar için tasarlanmıştır ve görüntüler yakalama ve iletişim kurma sanatını ve bilimini anlamak için sağlam bir temel sağlar.

Haber Portalı Yaratma

İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte medya alanında da değişimler kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle internet üzerinde gazeteciliğin nasıl yapıldığı, altyapısının nasıl kurulacağı ve üzerinde nasıl hizmet verildiği incelenecektir. Ayrıca haber portallarının nasıl kurulacağı ve işletileceği uygulamalı olarak gösterilecektir.

Video ve Ses Yapım Teknikleri

Öğrenciler bu derste kamera, dijital film ve video üretim ekipmanlarını tanımalarının yanı sıra ışık, mikrofon ve ses ekipmanları ile tanışacaklardır.  Bu derste öğrencilere, film video ve ses üretiminde estetik kaygılar, aydınlatmanın önemi ve uygulamaları çerçevesinde kamera dilinin ve ses yapım tekniklerinin kullanımı göz önünde bulundurularak tanıtılacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerinin video çekimi yapılabilecek bir konu belirleyerek bir video hikaye kurgulamaları, çekim sahnelerini, nasıl çekeceklerini , duygu, görsel etki, eylem, hareket, ses, olay, anlar, kişiler, haber değeri, beklenmediklik, zamansızlık gibi video haber özelliklerini göz önünde bulundurarak belirlemeleri istenecektir.

Haber Kurgu Teknikleri

Bu kurs, özellikle TV ve çevrimiçi haberlerde, izleyicilerin bir veya iki dakika sonra dikkatlerini kaybettikleri yerlerde, yeni dijital teknolojik gelişmelerle video üretimi için gerekli pratik ve entelektüel becerileri öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Kursun odak noktası, potansiyel TV ve yeni medya gazetecileri, kamera ve kurgu operatörlerinin, herhangi bir TV ve yeni medya üretiminin post prodüksiyon sürecinde en kritik adım olan kurgu prensiplerini ve tekniklerini deneyimlemelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler, bir sahne oluşturmak, karakterleri tanıtmak, bir hikaye çizgisini ilerletmek ve keskin bir odakla bilgilendirmek, şaşırtmak veya eğlendirmek için sadece birkaç önemli anları olan herhangi bir TV ve yeni medya üretiminde kullanılacak özel çekim, kayıt ve kurgu tekniklerini kullanmayı öğreneceklerdir. Bu kursun öğrencileri, teknikten sanatsal olan bir dizi beceriye kadar çağrı yapan belirli çekim, kayıt ve kurgu tekniklerini kullanmayı öğrenirken, çekim kompozisyonunun ince nüanslarına veya ekipman işletimine kapılmak kolay olabilir.

Sosyal Medya Veri Madenciliği

Bu ders kapsamında veri kaynaklarının ne oldukları, veri depolama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve büyük verileri anlamlandırılmasında gerçekleştirilen işlemlerin ve bunların etik yaklaşımları hakkında bilgiler edinilirken uygulamalarla öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır. Verileri kazıma, düzenleme, işleme ve anlamlandırma konularında pratikler yapılarak alan çalışmalarındaki kullanımları üzerine örnekler verilecektir.

Video Haberciliği

İnternet Gazeteciliği

Gazete Sayfa Tasarımı

Bu ders kapsamında basılı çoklu sayfa materyallerin tasarım temelleri aktarılacaktır. Gazete, dergi, kitap, broşür gibi basılı materyallerin bilgisayar ortamında tasarlanmasının yanı sıra dijital ortamlarda yayınlanmak üzere hazırlanan dökümanların üretimi de gerçekleştirilecektir.

Kurguya Giriş