Sosyal Medya Veri Madenciliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Ders İçeriği

Bu ders kapsamında veri kaynaklarının ne oldukları, veri depolama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve büyük verileri anlamlandırılmasında gerçekleştirilen işlemlerin ve bunların etik yaklaşımları hakkında bilgiler edinilirken uygulamalarla öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır. Verileri kazıma, düzenleme, işleme ve anlamlandırma konularında pratikler yapılarak alan çalışmalarındaki kullanımları üzerine örnekler verilecektir.

Dersi Bitirme Koşullar

Ders kapsamında, verinin ne olduğu, depolama ve temizleme yöntemleri üzerinde durulurken verilerden elde edilen çıktıların da anlamlı bir şekilde aktarılabileceği tasarımlar yapılacak. Bu şekilde, verilerin işlenmesinin teorik ve pratik olarak çalışmaları yapılacaktır.

Sınavlar ve Projeler

 • Uygulamalar %35
 • Vize Projesi %15
 • Final %50

Ders İşleniş Biçimi

Uygulama ve proje ağırlıklı öğretme etkinliği uygulanacaktır. Uygulamaların hepsi projelere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu şekilde, teoride verilen bilgilerin pratikteki karşılıkları daha iyi kavranabilecektir.

Dersin Çıktıları

Ders sonunda, verinin ne olduğu, verilerin nereden ve nasıl elde edilebileceği, depolama yöntemleri ve verilerin işlenerek anlamlı çıktılar elde etme konusunda bilgi sahibi olunacaktır. Farklı alanlara uygulanabilir veri okuma becerisi de kazanılacaktır.

Önemli Notlar

Uygulama derslerinin en fazla 2’sine katılım göstermeyen ve intihal yapanlar geçme notunu alsalar dahi dersten kalırlar.

Faydalı Bağlantılar

Veri Görselleştirme

Flourish Studio

Haftalık Ders İçeriği

1. Hafta

Veri nedir?
Veri türleri
Veri depolama yöntemleri

2. Hafta

Excel’e veri girişi
Excel’de çoklu verilerin karşılaştırılması

Pratik

3. Hafta

 • Farklı verileri karşılaştırarak anlamlı içerikler üretilmesi
 • Mevcut verilerin bulunması ve kullanılması

Pratik

4. Hafta

Proje belirleme ve proje dosyası hazırlama

Pratik

5. Hafta

Proje sunumu

Pratik

6. Hafta

7. Hafta

8 - 9. Hafta

Vize Dönemi

10. Hafta

11. Hafta

Pratik

12. Hafta

13. Hafta

14. Hafta

Final projesi teslimi

Detaylı Notlandırma

Uygulamalar

%35

Veri işlemeleri kapsamında ödev olarak derste verilen projeleri kapsamaktadır. Toplamda 5 adet proje 7‘şer puandan hesaplanarak notlandırılacaktır.

Uygulamalar

Değerlendirme Kriterleri

 • Verilerin girişi
 • Verilerin ayıklanması
 • Görselleştirme
 • İçerik üretme

Vize Projesi

%15

Belirlenen konular üzerinden hazırlanan proje dosyasına uygun verilerin işlenmesi ve bu bilgilerle içerik üretilmesi.

Değerlendirme Kriterleri

 • Proje dosyası
 • Veri dosyası
 • İçerik dosyası

Final Projesi

%50

Final projesi 2 adet projeden oluşmaktadır. Projeler ders kapsamında işlenmiş olan konular çerçevesinde 1‘i hazır verinin kullanılması 1‘de verilerin toplanması ve düzenlenmesiyle yapılacaktır. Bu 2 projeden verilere dayanarak içerik üretilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Verilerin toplanması
 • Verilerin temizlenmesi
 • Verilerin görselleştirilmesi
 • Çıkan verilerdenn içerik üretimi