Hizmetler

Sosyal Medya Yönetim Planları

Aylık Plan

1 hesap yönetimi*

Haftalık 1 paylaşım

Haftalık 1 Reel paylaşım

Paylaşım tasarımları

Aylık 1 reklam tasarımı

Aylık / € 150

Haftalık Plan

1 hesap yönetimi*

Haftalık 3 paylaşım

Haftalık 3 Reel paylaşım

Paylaşım tasarımları

Aylık 2 reklam tasarımı

Aylık / € 250

Günlük Plan

1 hesap yönetimi*

Günlük 1 paylaşım

Haftalık 5 Reel paylaşım

Paylaşım tasarımları

Haftalık 1 reklam tasarımı

Aylık / € 375

* Facebook ve Instagram hesapları entegre olarak tek hesap sayılmaktadır.

İrtibat

Sağladığım hizmetlerle ilgili detaylı bilgi için WhatsApp yoluyla veya can@canbekcan.com adresine göndereceğiniz epostayla iletişime geçebilirsiniz.

Görsel Tasarımlar

Dekupe

Adet / € 15

Aylık Sosyal Medya Planıyla**
€10

Haftalık Sosyal Medya Planıyla**
€5

Günlük Sosyal Medya Planıyla**
€2

Sosyal Medya Görsel Tasarımı

Adet / € 25

Sosyal Medya Planlarıyla
Ücretsiz

Video Montaj

İletişime Geçiniz

** Sosyal medya paylaşımları dışında talep edilecek dekupeli görseller için geçerlidir. Sosyal medya paylaşımı için yapılacak 2 adet dekupe ücretsizdir.

Genel Hizmet ve Koşullar

 1. Sosyal Medya Yönetimi

  • İçerik görsellerinin oluşturulması hizmete dahildir,
   • İçerikte kullanılacak fotoğraf ve videolar hizmet alan tarafından sağlanacaktır,
    • Fotoğraf ve video çekim talepleri ayrıca ücretlendirilecektir,
   • Uzunluğu 30 saniyeyi geçen videolar için kurgu ücreti talep edilecektir,
   • Hazırlanmış tasarımlar farklı platformlarda paylışalabilir. Bunun yükümlülüğü ve sorumluluğu firmaya/kişiye aittir,
  • Farklı bir sosyal medya platformu için tasarım talebinde bulunulduğunda Sosyal Medya Görsel Tasarımı fiyatı üzerinden ücretlendirme yapılacaktır,
  • Etiketleme çalışmaları sosyal medya hizmetine dahildir,
  • Hizmet kapsamında haftalık ve aylık raporlar müşteriye dijital ortamda sunulur,
  • Özel gün gönderileri ayda 2’den fazla olmamak kaydıyla ücretsizdir,
  • Yorum ve mesajlara cevap verilmesi hizmeti alan tarafından yapılacaktır,
  • Sosyal medyada yapılacak reklamlar için hedef kitle belirlenmesi ve bütçelendirilmesi hadildir,
  • Reklam bütçesi hizmeti alan tarafından karışlanacaktır,
  • Aylık reklam bütçesi €100 aşan çalışmalarda aşan kısmın 10%’u komisyon olarak kesilecektir,
 2. Görsel Tasarımlar

  • Dekupe
   • Yapılan çalışma kullanılmak istenen alana göre çıktı alınacaktır,
   • PNG, TIFF, PDF, SVG olarak çıktı veya PSD formatında talep edilebilir,
   • Boyutlandırmalar hizmete dahildir,
   • Sosyal medya planlarından birini alan firma/kişi için paylaşımda kullanılacak 2 adet dekupe hizmete dahildir,
  • Sosyal Medya Görsel Tasarımı
   • Görseller FB ve Instagram gönderileri için kare formatta 1200*1200 boyutlarında yapılmaktadır,
   • PNG veya JPG formatlarında çıktı olarak hazır hale getirilmektedir,
   • Paylaşımda kullanılacak görsele dekupe talep ediliyorsa 2 adete kadar ücretsiz olarak istenen formatta teslim edilecektir,
   • Aynı görselin farklı platformlar için düzenlenmesi her platform için Sosyal Medya Görsel Tasarımı üzerinden 1/3 oranında tekrar ücretlendirilecektir,
 3. Revize

  • Revizeler 2 adete kadar ücretsizdir,
  • Ekstra revize talebi mevcut çalışmanın adet ücretinin yarısı olarak ödenmelidir,
 4. Çıkar Çatışması ve İş Anlaşmasının Feshi

  • Hizmet alımına başlanmadan önce olası çıkar çatışmalarını engellemek amacıyla rakip analizi yapılması önerilmektedir,
  • Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla yapılacak çalışmalar firma/kişinin gizliliği açısından hiçbir üçüncü kişi ve kurumla paylaşılmayacaktır,
  • Hizmet alımı başlangıcından çalışma bitimine kadar tek yetkili hizmette anlaşılan kişi kabul edilmeli ve konuyla alakalı farklı firma ve/veya kişilerle aynı iş üzerinde çalışma yapılmamalıdır,
  • Yapılan çalışmalar ve revizeler kimseyle paylaşılmamalı, tekrar düzenlenmesi veya esinlenilmesi için başka kişi ve/veya firmalara gönderilmemelidir. Aksi halde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca dava açma hakkı saklı tutulur,
  • Yukarıda belirtilen durumlara aykırı hareket edilmesi durumunda anlaşmanın feshi söz konusudur,
   • Fesh edilen anlaşmalarda, çalışılan süre ve plan üzerinden hesaplama yapılıp ödeme yapılmalıdır,
 5. Ödeme

  • Ödemeler her ayın son günü alınan hizmetlerin toplamı üzerinden tam olarak banka havalesi olarak yapılmalıdır,
  • Son gün haftasonuna veya resmi tatile denk geliyorsa tatil başlangıcından önceki son iş gününde ödeme yapılmalıdır,
  • Ödemeler aşağıdaki IBAN numaralarına yapılmalıdır.

TR54 0006 4000 0022 2004 3337 48

TR82 0006 2000 0320 0009 0692 64

TR50 0006 7010 0000 0030 3699 95